Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างภาพสเตดิแคม (Steadicam Operator) ชั้น 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง
1
2
จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง
3
4
จำแนกอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง
5
6
เตรียมงานการใช้ สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์
7
8
9
10
ควบคุมคุณภาพของภาพที่ใช้สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์
11
12

ยินดีต้อนรับ