Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาช่างเทคนิคเสริมสวย อาชีพช่างแต่งหน้า ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วิเคราะห์สภาพผิวหน้า
1
2
วิเคราะห์ประเภทของใบหน้าและรายละเอียดแต่ละสัดส่วนของใบหน้า
3
4
แต่งหน้าพื้นฐาน แต่งหน้าเจ้าสาว แต่งหน้างานรับปริญญา
5
6
แต่งหน้าเพื่อธุรกิจบันเทิง พิธีกร อ่านข่าว โฆษณาทีวี และภาพยนตร์ ภาพนิ่งโฆษณา
7
8
แต่งหน้าสำหรับละครเวที โขน ละครไทย งานพรมแดงที่มีส่วนประกอบของแสง
9
10
แต่งหน้าเทคนิคพิเศษเพื่อใช้สำหรับงานธุรกิจบันเทิง
11
12

ยินดีต้อนรับ