Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
1
2
3
4
ประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
5
6
7
ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
8
9
10
ตรวจสอบการทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า
11
12
13

ยินดีต้อนรับ