สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมงานนำเสนอ ( 1 คุณวุฒิวิชาชีพ)


ภาพรวมของสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมงานนำเสนอ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมงานนำเสนอ
สำหรับการทำงาน (Microsoft Office Specialist: Microsoft PowerPoint) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ