หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
0122
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
หน่วยสมรรถนะย่อย
01221 : ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นตามกำหนด
01222 : ให้คำปรึกษา แนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ยินดีต้อนรับ