หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการดำเนินธุรกิจอาหารตามแผนงาน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
0121
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ควบคุมการดำเนินธุรกิจอาหารตามแผนงาน
หน่วยสมรรถนะย่อย
01211 : สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
01212 : ลงบันทึกยอดขายรายวัน
01213 : ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลของพนักงาน

ยินดีต้อนรับ