หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามขั้นตอนการบรรทุกและการขนย้ายสัตว์น้ำที่หามาได้

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
MRT-FIH-3-022ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการบรรทุกและการขนย้ายสัตว์น้ำที่หามาได้
หน่วยสมรรถนะย่อย
NF30301 : ขนย้ายสัตว์น้ำภายในเรือ
NF30302 : ขนย้ายสัตว์น้ำออกจากเรือ

ยินดีต้อนรับ