หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เข้ายามเรือเดิน และยามเรือจอด

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
MRT-FIH-3-002ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
เข้ายามเรือเดิน และยามเรือจอด
หน่วยสมรรถนะย่อย
NF10202 : ควบคุมอุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องมือช่วยจับปลา
NF10203 : ปฏิบัติการหลักการพื้นฐานของการเข้ายามเรือเดิน-เรือจอด
NF10204 : ประเมินสถานการณ์ต่างๆ เพื่อการตัดสินใจเรียกนายเรือหรือนักเดินเรือประมงหรือไต้ก๋ง ช่วยในการแก้ปัญหาในการเดินเรือ
NF10201 : ใช้อุปกรณ์เดินเรือ และเครื่องมือช่วยจับปลา

ยินดีต้อนรับ