หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมในการเดินเรือ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
MRT-FIH-3-008ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ใช้เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมในการเดินเรือ
หน่วยสมรรถนะย่อย
NF10801 : นำระบบสื่อสารและข้อกำหนดการสื่อสารและโทรคมนาคมทางวิทยุมาใช้
NF10802 : ทำสัญญาณบ่งบอก

ยินดีต้อนรับ