หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์บนเรือ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
MRT-FIH-3-018ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์บนเรือ
หน่วยสมรรถนะย่อย
NF20701 : จัดทำแผนบริหารกลไกการพนักงานสัมพันธ์บนเรือ
NF20702 : ดำเนินการ และติดตามผลการบริหารกลไกการพนักงานสัมพันธ์บนเรือ
NF20703 : ให้คำแนะนำแก่เจ้าของเรือในการพนักงานสัมพันธ์บนเรือ การดูแล และกวดขันวินัยบนเรือ

ยินดีต้อนรับ