หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้งานคอมพิวเตอร์


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
CEC-ITC-1-001ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ใช้งานคอมพิวเตอร์
หน่วยสมรรถนะย่อย
10011 : ใช้งานฮาร์ดแวร์
10012 : ใช้งานระบบปฏิบัติการ
10013 : จัดการข้อมูล
10014 : สำรองข้อมูล
10015 : ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่
10016 : ใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง

ยินดีต้อนรับ