หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการสอน

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
EDS-ZZZ-4-008ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
วางแผนการสอน
หน่วยสมรรถนะย่อย
012011 : เขียนวัตถุประสงค์การสอน
012012 : จัดลำดับความรู้ ทักษะ และกิจกรรมการเรียนรู้
012013 : เขียนแผนการสอน
012014 : ประเมินผลแผนการสอนหลังการฝึกอบรม

ยินดีต้อนรับ