หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
EDS-ZZZ-4-002ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม
หน่วยสมรรถนะย่อย
010021 : เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม
010022 : ออกแบบเครื่องมือประเมินสมรรถนะของพนักงาน
010023 : ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินเพื่อกำหนดความต้องการฝึกอบรม

ยินดีต้อนรับ