หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อาบน้ำสัตว์เลี้ยง

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการจัดทำโดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ --PAPQ-001

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อาบน้ำสัตว์เลี้ยง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

พนักงานดูแลสัตว์เลี้ยง ช่างตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
 เป็นผู้มีความรู้และความสามารถในการอาบน้ำสัตว์เลี้ยง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
พนักงานดูแลสัตว์เลี้ยง ช่างตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
101011

แปรงขน

1. เลือกแปรงเพื่อหวีตามประเภทขน ลักษณะขน

101011.01 212636
101011

แปรงขน

2. ใช้หวีตรงสาง ให้ขนคลายตัวกัน 

101011.02 212637
101011

แปรงขน

3. แปรงเพื่อให้ขนแตกตัวไม่จับตัวเป็นก้อน

101011.03 212638
101011

แปรงขน

4. ตัดขนที่จับตัวเป็นก้อนสังกะตัง เพื่อลดความเจ็บกับสัตว์เลี้ยง

101011.04 212639
101012

เช็ดหู

1. ใช้น้ำยาเช็ดหูที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 101012.01 212640
101012

เช็ดหู

2. หยอดน้ำยาลงก้านพันสำลีเช็ดในรูหูให้สะอาด

101012.02 212641
101012

เช็ดหู

3. หยอดน้ำยาลงสำลีและเช็ดตามใบหูให้สะอาดไม่มีคราบ

101012.03 212642
101013

ตัดเล็บ

1. เลือกใช้กรรไกรตัดเล็บที่ถูกกับขนาดสัตว์เลี้ยง

101013.01 212643
101013

ตัดเล็บ

2. ตัดเล็บไม่สั้นเกิน ดูจากเนื้อเล็บจะเป็นสีชมพู 

101013.02 212644
101013

ตัดเล็บ

3. ตัดทำมุมเฉียง 45 องศากับเล็บ

101013.03 212645
101014

เตรียมพื้นที่ อุปกรณ์ และผสมแชมพู

1. จัดระเบียบพื้นที่อ่างอาบไม่ให้มีของเกะกะ หรือเสี่ยงที่เกิดอันตรายกับสัตว์เลี้ยง

101014.01 212646
101014

เตรียมพื้นที่ อุปกรณ์ และผสมแชมพู

2. เตรียมผ้าเช็ดตัว

101014.02 212647
101014

เตรียมพื้นที่ อุปกรณ์ และผสมแชมพู

3. เตรียมผ้าชามัวร์สำหรับดูดซับน้ำ

101014.03 212648
101014

เตรียมพื้นที่ อุปกรณ์ และผสมแชมพู

4. เตรียมผสมแชมพู อัตรา 1:10 ผสมกับน้ำให้เข้ากัน

101014.04 212649
101015

ชโลมน้ำและแชมพู ลงตัวสัตว์เลี้ยง

1. เปิดน้ำฝักบัวและเปิดน้ำอุ่น โดยนำน้ำมารดที่บริเวณหลังมือเพื่อวัดอุณหภูมน้ำว่าไม่ร้อนหรือเย็น

101015.01 212650
101015

ชโลมน้ำและแชมพู ลงตัวสัตว์เลี้ยง

2. ค่อย ๆ ชโลมน้ำทีหน้าอกบ่อยๆ เพื่อลดความตื่นเต้น ตกใจ และปรับตัวเพื่อให้รับรู้ถึงการอาบน้ำ

101015.02 212651
101015

ชโลมน้ำและแชมพู ลงตัวสัตว์เลี้ยง

3. ใช้ฝักบัวไล่น้ำให้ทั่วตัว

101015.03 212652
101015

ชโลมน้ำและแชมพู ลงตัวสัตว์เลี้ยง

4. ให้ใช้มืออุ้มน้ำแล้วค่อยชโลมลูบที่ศีรษะสัตว์เลี้ยง 

101015.04 212653
101015

ชโลมน้ำและแชมพู ลงตัวสัตว์เลี้ยง

5. ใช้มือปิดตาและหูเพื่อป้องกันแชมพูเข้าตาและน้ำเข้าหู

101015.05 212654
101015

ชโลมน้ำและแชมพู ลงตัวสัตว์เลี้ยง

6. ใช้น้ำจากฝักบัวลดความสูงให้ติดกับศีรษะและไล่ให้ที่ศีรษะและให้นิ้วมือกดที่หูสัตว์เลี้ยงทั้ง 2 ข้างป้องกันน้ำเข้าหู

101015.06 212655
101015

ชโลมน้ำและแชมพู ลงตัวสัตว์เลี้ยง

7. ชโลมแชมพูให้ทั่วตัวและใช้มือหรือแปรงในการนวดหรือเน้นตามจุดที่สกปรก

101015.07 212656
101016

นวดตัวให้ทั่ว เพื่อให้แชมพูได้ทำความสะอาดได้ทั่วถึง

1. ใช้นิ้วนวดตามตัวและศีรษะให้ผ่อนคลาย

101016.01 212657
101016

นวดตัวให้ทั่ว เพื่อให้แชมพูได้ทำความสะอาดได้ทั่วถึง

2. นวดตามเท้า ขา ให้คลายเมื่อย และเน้นที่บริเวณเท้า

101016.02 212658
101016

นวดตัวให้ทั่ว เพื่อให้แชมพูได้ทำความสะอาดได้ทั่วถึง

3. ไม่ใช้น้ำหนักที่แรงเพราะบางตัวจะไม่ชอบ

101016.03 212659
101017

ล้างตัวให้สะอาด

1. ใช้น้ำจากฝักบัวค่อยชโลมตามตัว

101017.01 212660
101017

ล้างตัวให้สะอาด

2. ประคองศีรษะหงายขึ้นและให้นิ้วมือปิดหูทั้ง 2 ข้าง ป้องกันน้ำเข้าตาและเข้าหู

101017.02 212661
101017

ล้างตัวให้สะอาด

3. ใช้น้ำล้างตามซอกนิ้วเท้าและล่องแก้ม(สำหรับสัตว์เลี้ยงหน้าสั้น)

101017.03 212662
101017

ล้างตัวให้สะอาด

4. ล้างตัวให้ทั่วโดยบีบตามขนและหางว่าฟองแชมพูหมด

101017.04 212663
101018

เช็ดตัวด้วยผ้าชามัว และตามด้วยผ้าขนหนู

1. ใช้มือช่วยบีบ ไล่ น้ำตามลำตัวและขน

101018.01 212664
101018

เช็ดตัวด้วยผ้าชามัว และตามด้วยผ้าขนหนู

2. ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงสะบัดตัว

101018.02 212665
101018

เช็ดตัวด้วยผ้าชามัว และตามด้วยผ้าขนหนู

3. ใช้ผ้าชามัวร์ซับตาม หัว ลำตัว หาง ขา จนแห้งให้ได้มากที่สุด

101018.03 212666
101018

เช็ดตัวด้วยผ้าชามัว และตามด้วยผ้าขนหนู

4. ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดตามหน้าตา ล่องจมูก ใบหู ตามตัวและซอกนิ้วเท้าอีกรอบ

101018.04 212667

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

แบบฟอร์มประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 วิธีการประเมิน

        - ประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน18.2 เครื่องมือ

         - แบบฟอร์มประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างานยินดีต้อนรับ