หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดระบบการบริการอาหาร

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-437ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
จัดระบบการบริการอาหาร
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.12.022.01 : วางแผนสำหรับการผลิตการบริการอาหาร
5.12.022.02 : จัดเตรียมและผลิตรายการอาหารที่ให้บริการอาหาร
5.12.022.03 : จัดห้องครัวสำหรับการให้บริการอาหาร
5.12.022.04 : จัดเก็บวัตถุดิบสำหรับบริการอาหาร
5.12.022.05 : จัดเก็บวัตถุดิบหลังจากบริการเพื่อควบคุมคุณภาพอาหาร

ยินดีต้อนรับ