หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการรายการซื้อและจัดเก็บสินค้า

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-411ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
จัดการรายการซื้อและจัดเก็บสินค้า
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.09.103.01 : ระบุความจำเป็นในการควบคุมสต็อกและการจัดการ
5.09.103.02 : พัฒนาการดำเนินการจัดซื้อและการจัดทำระบบจัดซื้อ
5.09.103.03 : พัฒนาและดำเนินการตามขั้นตอนจัดเก็บสินค้าคงคลัง
5.09.103.04 : พัฒนาและดำเนินการระบบการจัดเก็บสต็อก
5.09.103.05 : พัฒนาและดำเนินการระบบการจัดเก็บ
5.09.103.06 : พัฒนาและดำเนินการระบบการจัดการสต็อก

ยินดีต้อนรับ