หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผน ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-401ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
วางแผน ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.08.095.01 : วางแผนการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
5.08.095.02 : จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
5.08.095.03 : ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ยินดีต้อนรับ