หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-392ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.07.087.01 : ติดตามดูแลการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน
5.07.087.02 : จัดทำรายงานทางการเงิน

ยินดีต้อนรับ