หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ศึกษาหาความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-4-362ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ศึกษาหาความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.01.008.01 : แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ
5.01.008.02 : หาข้อมูลและปรับใช้ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมกับอุตสาหกรรมการบริการ
5.01.008.03 : หาความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการอยู่เสมอ

ยินดีต้อนรับ