หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ศึกษาและพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-4-360ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ศึกษาและพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.01.006.01 : พัฒนาความรู้ท้องถิ่น
5.01.006.02 : ปรับปรุงความรู้ท้องถิ่นให้ทันสมัย
5.01.006.03 : รักษาการติดต่อกับชุมชนท้องถิ่น

ยินดีต้อนรับ