หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาและควบคุมแนวทางการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-4-454ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
พัฒนาและควบคุมแนวทางการปฏิบัติงาน
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.16.098.01 : ชี้แจ้งเกี่ยวกับบทบาทในการปฏิบัติงาน
5.16.098.02 : ประสานงานด้านกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
5.16.098.03 : รักษาความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
5.16.098.04 : ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ

ยินดีต้อนรับ