หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมและออกแบบงานปั้นน้ำตาล (Marzipan)

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-4-447ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
จัดเตรียมและออกแบบงานปั้นน้ำตาล (Marzipan)
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.14.048.01 : จัดเตรียมแบบมาร์ซิพาน
5.14.048.02 : จัดทำพิมพ์และต้นแบบของมาร์ซิพาน
5.14.048.03 : จัดเก็บผลิตภัณฑ์ มาร์ซิพาน

ยินดีต้อนรับ