หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมและจัดแสดงงานที่ทำจากน้ำตาล

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-4-446ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
จัดเตรียมและจัดแสดงงานที่ทำจากน้ำตาล
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.14.047.01 : จัดเตรียมการต้มน้ำตาล
5.14.047.02 : ต้มน้ำตาล
5.14.047.03 : ตึงน้ำตาลที่ต้มได้ที่แล้ว
5.14.047.04 : ผลิตงานน้ำตาลจากน้ำตาลที่ดึงขึ้นมา
5.14.047.05 : เทน้ำตาลที่เดือดแล้วเพื่อผลิตผลงานแสดง
5.14.047.06 : วางแผนการจัดวางงานน้ำตาล
5.14.047.07 : จัดแสดงและจัดวางชิ้นงานน้ำตาล
5.14.047.08 : จัดเก็บชิ้นงานน้ำตาล

ยินดีต้อนรับ