หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการตามกลยุทธ์ในการจัดเก็บอาหารที่ปลอดภัย

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-2-436ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ดำเนินการตามกลยุทธ์ในการจัดเก็บอาหารที่ปลอดภัย
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.12.021.01 : ระบุจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร
5.12.021.02 : จัดการและจัดเก็บอาหารอย่างถูกต้อง
5.12.021.03 : รักษากลยุทธ์สำหรับการรักษาอาหารที่ปลอดภัย

ยินดีต้อนรับ