หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

นำมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดการอาหารมาปรับใช้

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-2-431ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
นำมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดการอาหารมาปรับใช้
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.11.002.01 : ระบุและบ่งชี้ถึงอันตรายและความเสี่ยง
5.11.002.02 : ปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อปฏิบัติและกระบวนการด้านสุขอนามัย ที่เกี่ยวข้อง
5.11.002.03 : จัดการและจัดเก็บอาหารประเภทต่างๆ
5.11.002.04 : ปฏิบัติตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านอาหาร

ยินดีต้อนรับ