หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตขนมอบประเภทต่าง ๆ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-453ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
การจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตขนมอบประเภทต่าง ๆ
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.14.054.01 : จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
5.14.054.02 : ตกแต่งและจัดแสดงผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
5.14.054.03 : จัดเก็บผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

ยินดีต้อนรับ