หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รับและจัดเก็บอาหารและเครื่องใช้ในครัว

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-434ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
รับและจัดเก็บอาหารและเครื่องใช้ในครัว
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.11.015.01 : รับการส่งมอบของ
5.11.015.02 : จัดเก็บอุปกรณ์และอาหาร
5.11.015.03 : ดูแลรักษาพื้นที่จัดเก็บ

ยินดีต้อนรับ