หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ศึกษาและพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-004ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ศึกษาและพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.01.006.1 : พัฒนาความรู้ท้องถิ่น
1.01.006.2 : ปรับปรุงความรู้ท้องถิ่นให้ทันสมัย
1.01.006.3 : รักษาการติดต่อกับชุมชนท้องถิ่น

ยินดีต้อนรับ