หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ศึกษาหาความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-006ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ศึกษาหาความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.01.008.1 : แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ
1.01.008.2 : หาข้อมูลและปรับใช้ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมกับอุตสาหกรรมการบริการ
1.01.008.3 : หาความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการอยู่เสมอ

ยินดีต้อนรับ