หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดให้มีพนักงานขนสัมภาระและบริการขนสัมภาระ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-021ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
จัดให้มีพนักงานขนสัมภาระและบริการขนสัมภาระ
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.02.126.1 : ระบุบทบาทหน้าที่ของพนักงานขนสัมภาระและบริการขนสัมภาระ
1.02.126.2 : ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าที่เพิ่งเดินทางมาถึง
1.02.126.3 : ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าที่กำลังจะออกเดินทาง
1.02.126.4 : ให้ความช่วยเหลือแก่แผนกอื่น ๆ
1.02.126.5 : ให้บริการผู้ช่วยพิเศษที่จะดำเนินการจัดการทั่วไป

ยินดีต้อนรับ