หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้ข้อมูลการบริการภายในโรงแรม

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-025ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ให้ข้อมูลการบริการภายในโรงแรม
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.02.130.1 : หาข้อมูลเกี่ยวกับการบริการภายในโรงแรม
1.02.130.2 : แบ่งปันข้อมูลการบริการภายในโรงแรม
1.02.130.3 : ตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูลการบริการภายในโรงแรม
1.02.130.4 : ปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริการภายในโรงแรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ยินดีต้อนรับ