หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-030ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.04.141.1 : เลือกและจัดเตรียมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับการใช้งาน
1.04.141.2 : ใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
1.04.141.3 : บำรุงรักษาอุปกรณ์และทรัพยากร

ยินดีต้อนรับ