หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำงานและผู้คน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-031ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
รักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำงานและผู้คน
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.04.142.1 : รับมือกับอัคคีภัยและเหตุการณ์เตือนภัยอื่น ๆ
1.04.142.2 : รับมือกับภัยคุกคามต่อความปลอดภัย
1.04.142.3 : รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
1.04.142.4 : ดำเนินการอพยพ
1.04.142.5 : ดำเนินงานธุรการที่เกี่ยวข้อง
1.04.142.6 : รับมือกับเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิต

ยินดีต้อนรับ