หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมเอกสารทางธุรกิจ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-052ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
จัดเตรียมเอกสารทางธุรกิจ
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.06.083.1 : ระบุความจำเป็นของการทำเอกสารทางธุรกิจ
1.06.083.2 : ดำเนินการทำวิจัย
1.06.083.3 : จัดเตรียมเอกสารทางธุรกิจ
1.06.083.4 : ติดตามเอกสารทางธุรกิจ

ยินดีต้อนรับ