หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สนทนาเพื่อพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-095ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
สนทนาเพื่อพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.10.111.1 : พบและทักทายลูกค้าผู้เข้าพัก
1.10.111.2 : ตอบสนองต่อคำถามหรือความต้องการของลูกค้า
1.10.111.3 : มีส่วนร่วมในการสนทนาสั้น ๆ หรือแบบไม่เป็นทางการกับลูกค้า

ยินดีต้อนรับ