หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบทรัพย์

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
RES-ASA-2-030ZB
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ตรวจสอบทรัพย์
หน่วยสมรรถนะย่อย
20103.01 : สำรวจสภาพทรัพย์

ยินดีต้อนรับ