หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบสภาพแวดล้อม

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
RES-ASA-2-029ZB
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อม
หน่วยสมรรถนะย่อย
20102.01 : สำรวจสภาพใกล้เคียง
20102.02 : สำรวจสภาพเส้นทาง

ยินดีต้อนรับ