รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 4

10/07/2567

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

67/07/0106

องค์กรรับรอง

CB-0360-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 4

วันที่เปิดรับสมัคร

10 กรกฎาคม 2567 - 15 สิงหาคม 2567

สถานที่

เลขที่ 154 ตำบล/แขวง หน้าเมือง อำเภอ/เขต เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000

จำนวนที่นั่ง/คน

20

รายละเอียด

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 4


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ