รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ระดับ 4

11/06/2567

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

67/05/0150

องค์กรรับรอง

CB-0303-A : ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ระดับ 4

วันที่เปิดรับสมัคร

14 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567

สถานที่

เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ตำบล/แขวง บางกรวย อำเภอ/เขต บางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130

จำนวนที่นั่ง/คน

4

รายละเอียด


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ