รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ระดับ 5

11/06/2567

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

67/05/0162

องค์กรรับรอง

CB-0303-A : ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ระดับ 5

วันที่เปิดรับสมัคร

14 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567

สถานที่

เลขที่ 8/4 หมู่ที่ 8 ตำบล/แขวง ท่าข้าม อำเภอ/เขต บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130

จำนวนที่นั่ง/คน

4

รายละเอียด


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ