รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานปฏิบัติการขาย ระดับ 3

11/06/2567

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

67/06/0039

องค์กรรับรอง

CB-0414-A : วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานปฏิบัติการขาย ระดับ 3

วันที่เปิดรับสมัคร

10 มิถุนายน 2567 - 29 มิถุนายน 2567

สถานที่

เลขที่ 126 หมู่ที่ - หมู่บ้าน/อาคาร - ชั้น - ตรอก/ซอย ประชาอุทิศ

จำนวนที่นั่ง/คน

30

รายละเอียด


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ