รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขาอารักขาบุคคลสำคัญ อาชีพครูฝึกงานอารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 4

21/05/2567

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

67/05/0060

องค์กรรับรอง

CB-0171-A : บริษัท แอ็ดแวนซ์ เซ็คคิวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขาอารักขาบุคคลสำคัญ อาชีพครูฝึกงานอารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 4

วันที่เปิดรับสมัคร

9 มิถุนายน 2567 - 9 มิถุนายน 2567

สถานที่

เลขที่ 34/6 ตำบล/แขวง คลองสาม อำเภอ/เขต คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

จำนวนที่นั่ง/คน

40

รายละเอียด

1.ผ่านการประเมินสมรรถนะงานอารักขาบุคคลสำคัญชั้น 3 และมีประสบการณ์ทำงานด้านรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญไม่น้อยกว่า 1 ปี มีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด2.ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินงานอารักขาบุคคลสำคัญในระดับชั้น 3 ต้องมีประสบการณ์การทำงานแไม่น้อยกว่า 5 ปี มีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือจบการศึกษาหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญของหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในประเทศหรือต่างประเทศ


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ