รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขาอารักขาบุคคลสำคัญ อาชีพเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 3

21/05/2567

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

67/05/0059

องค์กรรับรอง

CB-0171-A : บริษัท แอ็ดแวนซ์ เซ็คคิวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขาอารักขาบุคคลสำคัญ อาชีพเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 3

วันที่เปิดรับสมัคร

16 พฤษภาคม 2567 - 8 มิถุนายน 2567

สถานที่

เลขที่ 34/6 ตำบล/แขวง คลองสาม อำเภอ/เขต คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

จำนวนที่นั่ง/คน

30

รายละเอียด

1.ผ่านการประเมินสมรรถนะงานอารักขาบุคคลสำคัญชั้น 2 และมีประสบการณ์ทำงานด้านรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญไม่น้อยกว่า 1 ปี มีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด2.ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินงานอารักขาบุคคลสำคัญในระดับชั้น 2 ต้องมีประสบการณ์การทำงานแไม่น้อยกว่า 3 ปี มีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ