รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขาอารักขาบุคคลสำคัญ อาชีพเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 2

21/05/2567

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

67/05/0058

องค์กรรับรอง

CB-0171-A : บริษัท แอ็ดแวนซ์ เซ็คคิวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขาอารักขาบุคคลสำคัญ อาชีพเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 2

วันที่เปิดรับสมัคร

16 พฤษภาคม 2567 - 8 มิถุนายน 2567

สถานที่

เลขที่ 34/6 ตำบล/แขวง คลองสาม อำเภอ/เขต คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

จำนวนที่นั่ง/คน

50

รายละเอียด

1. ประสบการณ์ด้านงานอารักขาบุคคลสำคัญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี2.เอกสารหนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานต้นสังกัด


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ