รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ระดับ 3

21/05/2567

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

67/05/0076

องค์กรรับรอง

TP-0005-A : บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ระดับ 3

วันที่เปิดรับสมัคร

6 พฤษภาคม 2567 - 18 พฤษภาคม 2567

สถานที่

เลขที่ 359/2 หมู่ที่ 17

จำนวนที่นั่ง/คน

2

รายละเอียด

-ฝึกอบรมวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2567-ประเมินวันที่ 24 พฤษภาคม 2567


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ