รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดส่งอาหาร อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ ระดับ 3

26/02/2567

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

67/02/0099

องค์กรรับรอง

CB-0289-A : มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดส่งอาหาร อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ ระดับ 3

วันที่เปิดรับสมัคร

26 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่

เลขที่ 298 ตำบล/แขวง บางนา อำเภอ/เขต เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260

จำนวนที่นั่ง/คน

70

รายละเอียด

🕙 รายละเอียดการสมัครทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานสาขาจัดส่งอาหาร อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ (Food Delivery) ระดับ 3 3 โดยมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และ Robinhood ร่วมกับรับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI Free !!!  ฟรีค่าใช้จ่าย  (💥 ไม่ต้องสอบแค่ส่งเอกสารเข้ารับการประเมินเท่านั้น💥) ระยะเวลาในการสมัคร สมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 กุมพาพันธ์ 2567 ✍️ คุณสมบัติผู้ทดสอบ1.      ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป2.      มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ (หากเป็นประเภทชั่วคราวต้องมีอายุอย่างน้อย 1 ปี)3.      มีประสบการณ์ในการทำงานจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์อย่างน้อย 6 เดือน✍️ หลักฐานการสมัคร1.      สำเนาบัตรประชาชน2.      รูปถ่ายหน้าตรง (ไฟล์ JPG. หรือ PNG.)3.      เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา (จาก 8 รายการ อย่างน้อย 2 รายการสามารถเข้ารับการประเมินได้)         3.1 หนังสือรับรองการทำงาน         3.2 ใบกำหนดหน้าที่งาน         3.3 ใบประกาศนียบัตร         3.4 วุฒิบัตร         3.5  วิดีโอการปฏิบัติงาน         3.6 ผลงานจากการปฏิบัติงาน         3.7 ภาพถ่ายผลงานหรือชิ้นงาน         3.8 รางวัล หรือ เกียรติบัตร         3.9 ผลงานใน Social Media


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ