รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 3

23/02/2567

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

67/02/0092

องค์กรรับรอง

CB-0069-A : วิทยาลัยการอาชีพไชยา

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 3

วันที่เปิดรับสมัคร

23 กุมภาพันธ์ 2567 - 4 มีนาคม 2567

สถานที่

เลขที่ 221 ตำบล/แขวง เวียง อำเภอ/เขต ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84110

จำนวนที่นั่ง/คน

11

รายละเอียด

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ