รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ ระดับ 3

23/02/2567

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

67/02/0094

องค์กรรับรอง

CB-0362-A : บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ ระดับ 3

วันที่เปิดรับสมัคร

23 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่

เลขที่ 359/2 หมู่ที่ 17 ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

จำนวนที่นั่ง/คน

22

รายละเอียด

การฝึกอบรม


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ