รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการโลจิสติกส์ อาชีพนักโลจิสติกส์ ระดับ 4

12/02/2567

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

67/02/0040

องค์กรรับรอง

CB-0305-A : ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการโลจิสติกส์ อาชีพนักโลจิสติกส์ ระดับ 4

วันที่เปิดรับสมัคร

8 กุมภาพันธ์ 2567 - 14 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่

เลขที่ 126

จำนวนที่นั่ง/คน

5

รายละเอียด

กำหนดการดำเนินการจัดประเมินแบบเทียบโอนประสบการณ์คุณวุฒิวิชาชีพ ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ อาชีพนักโลจิสติกส์ ระดับ 4 จำนวน 5 คน  ในวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2567 


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ