รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพบริหารร้านค้า ระดับ 3

20/11/2566

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

66/11/0024

องค์กรรับรอง

CB-0113-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพบริหารร้านค้า ระดับ 3

วันที่เปิดรับสมัคร

20 พฤศจิกายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่

เลขที่ 85/1 ตำบล/แขวง บางตลาด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

จำนวนที่นั่ง/คน

50

รายละเอียด

ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก (RTCC) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครผู้ที่อยู่ในอาชีพธุรกิจค้าปลีก เพื่อขอรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพบริหารร้านค้า ระดับ 3คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ในการบริหารงานร้านค้าปลีก ไม่น้อยกว่า 5 ปี เอการประกอบการประเมิน : 1. สำเนาบัตรประชาชน /2. หนังสือรับรองการทำงาน /3.หลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมด้านธุรกิจค้าปลีก เช่น ประกาศนียบัตร, หนังสือรับรองความรู้, รวมถึงการอบรมผ่านระบบ e-learning 


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ